Sdílejte s přáteli:  

Homepagegolf nextMateřské školkygolf nextJihomoravský kraj

Mateřské školy a dětská centra | Jihomoravský kraj

Najděte si školku, nebo dětské centrum v Brně a v celém Jihomoravském kraji

Školka ŠACHová MATeřinka

Školka ŠACHová MATeřinka

Jsme první a jediná šachová školka v Brně ! Naše šachová mateřinka nabízí každodenní celoroční výchovně vzdělávací program s hlídáním dětí od 2 let v intelektuálním prostředí ....

RC Klubák, z.s.

RC Klubák, z.s.

Rodinné centrum bylo založeno pro každého, kdo není rád sám, kdo je rád obklopen kolektivem a kdo by rád trávil svůj volný čas v našich příjemných prostorách Bystrckého mlýna. ...

Mezinárodní Montessori Mateřská škola Perlička

Mezinárodní Montessori Mateřská škola Perlička

MŠ Perlička nabízí dětem od 2 do 7 let mezinárodně uznávaný vzdělávací program, který je založen na pedagogickém přístupu Dr. Marie Montessori, zahrnuje morální program „Průvodce ctnostmi a dobrými v...

Mateřská škola Gabriely Preissové

Mateřská škola Gabriely Preissové

Budova MŠ je jednopatrová, obklopená velkou zahradou, která je vybavena prolézačkami a houpačkami pro pobyt dětí venku. ...

Mateřská škola Malý strom

Mateřská škola Malý strom

Celodenní soukromá školka pro děti od 3 do 6 let s jazykovým, pohybovým a rozvojovým programem zaměřeným na individuální potřeby dítěte. ...

Creative kids

Creative kids

Creative Kids je moderní a profesionální centrum pro předškolní výchovu. Pro Vaše děti je připraveno kvalitní pedagogické a cíleně pozitivní zázemí....

Školička Babyboomer

Školička Babyboomer

czech-english nursery, first step to English......

Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. v Brně - Jundrově

Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. v Brně - Jundrově

Do předškolního oddělení Soukromé mateřské školy a základní školy s.r.o. jsou přijímány děti ve věku 5(6) let, které úspěšně projdou úvodním pohovorem, jež má určit jejich zralost pro tento typ výchov...

Miniškolka Lumpík

Miniškolka Lumpík

Domácí miniškolka Lumpík s možností nočního a víkendového hlídání....

Labyrint jazykové vzdělávací centrum, s.r.o.

Labyrint jazykové vzdělávací centrum, s.r.o.

Hlavním způsobem práce naší mateřské jazykové školky je tzv. projektová výuka.Naši učitelé hovoří s dětmi ihned po nástupu do školky pouze anglicky....

Miniškolka Karásek

Miniškolka Karásek

Jsme jedinečná miniškolka.Klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, usměvavé a podnětné prostředí.Učení zde probíhá zábavnou a hravou formou.Přijímáme žáčky od 2,5 let....

Mateřská škola Labská 7

Mateřská škola Labská 7

Jsme sídlištní mateřská škola obklopená krásnou zahradou pro rekreační a sportovní činnost dětí. Mateřská škola je trojtřídní s 20-27 zapsanými dětmi na třídu....

Anglická školka Kids Garden

Anglická školka Kids Garden

Kids Garden je anglická školka, která nabízí dětem ve věku 3 - 7 let celodenní výuku v anglickém jazyce, zajištěnou kvalifikovanými českými učiteli i rodilými mluvčími....

Anglická mateřská školka Ponny

Anglická mateřská školka Ponny

Koncepce výuky pro nadané: Naši učitelé hovoří s dětmi ihned po nástupu do školky pouze anglicky. ...

Školka V závětří

Školka V závětří

Máte rádi přírodu a líbí se Vám myšlenka, že vaše dítě stráví celé dopoledne venku? Bude běhat bosky po měkké trávě, skákat do kaluží, stavět domečky pro skřítky nebo jen tak ležet v trávě a pozorovat...

Mateřská škola Bosonožská

Mateřská škola Bosonožská

Mateřská škola Bosonožská je trojtřídní zařízení s vlastní školní zahradou. Dvě třídy jsou běžné, třetí třída je určena dětem s vadami řeči. ...

Mateřská škola Dubová

Mateřská škola Dubová

Mateřská škola je 4 třídní s celodenním provozem, z toho 1 třída je logopedická. Všechny třídy jsou věkově smíšené. Celkem máme zapsáno 92 dětí....

Mateřská škola Vinařská 4

Mateřská škola Vinařská 4

Mateřská škola je umístěna ve velmi pěkné a dobře vybavené zahradě dřevěnými hracími prvky na Vinařské ulici nedaleko BVV a vysokoškolských kolejí. Každou třídu, trojtřídní MŠ navštěvuje 25 dětí ve vě...

Mateřská škola Loosova 11

Mateřská škola Loosova 11

Mateřská škola má čtyři třídy. Součástí budovy je prostor užívaný jako tělocvična a zároveň sloužící pro pořádání divadelních představení a dalších akcí školy....

Mateřská škola Údolní 68

Mateřská škola Údolní 68

Mateřská škola s alternativní výchovou, která se snaží skloubit metodiku a koncepci běžných mateřských škol s křesťanskou etikou. Režim dne je přizpůsoben biorytmu dítěte....

Miniškolka Krteček

Miniškolka Krteček

Miniškolka Krteček je nová soukromá mini školka v Brně-Líšni pro děti od 9 měsíců do 5 let, s možností nárazového hlídání dětí (při volné kapacitě)....

Anglická Školička

Anglická Školička

Náš program zaručuje nejen předškolní výuku angličtiny, ale také návaznost na ni....

Mateřská škola Neklež 1a

Mateřská škola Neklež 1a

Naše mateřská škola je panelového typu, byla zbudována v roce 1984 a je umístěna na rozhraní sídliště a staré zástavby městské části Brno – Líšeň. Trojtřídní budovu školy navštěvuje 75 dětí ve věku od...

Mateřská škola Elišky Přemyslovny

Mateřská škola Elišky Přemyslovny

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, je dvojtřídní s celodenním provozem. ...

Mateřská škola Bellova

Mateřská škola Bellova

Naše mateřská škola je umístěna ve velice pěkném prostředí v lesnaté oblasti městské části Brno - Kohoutovice, na rozhraní nové a staré zástavby. ...

Mateřská škola Klášterského

Mateřská škola Klášterského

Naše mateřská škola je zařazena do bezplatného projektu MMB „Angličtina do škol“pro děti v posledním roce docházky do MŠ....

Zdravá mateřská škola-Zvídánek

Zdravá mateřská škola-Zvídánek

Naše mateřská škola je zařazena do sítě „Zdravých mateřských škol – tj. škol podporujících zdraví“....

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEK, o.p.s.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEK, o.p.s.

Našim cílem je přistupovat k dětem tak, abychom je individuálně rozvíjeli podle jejich potřeb a schopností....

Mateřská škola Kamenáčky 28

Mateřská škola Kamenáčky 28

Název školního vzdělávacího programu je Utvářet u dětí zdraví prospěné návyky. ...

Mateřská škola Safirka

Mateřská škola Safirka

Nová mateřská škola spojuje mezinárodní zkušenosti s moderními světovými trendy výuky dětí předškolního věku....

Mateřská škola-Chodská

Mateřská škola-Chodská

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, nazvaného: "Mateřinka - prima školka", který kopíruje průběh roku s ročními dobami a významnými dny a událostmi roku....

Miniškolička Marry Poppins

Miniškolička Marry Poppins

Proč právě Mary Poppins?Stejně jako ona kouzelná muzikálová vychovatelka chceme zprostředkovávat dětem emocionální prožitky, jakožto prostředek učení a poznávání....

Mateřská škola Kamarád

Mateřská škola Kamarád

Projekt Shape Up-Tento projekt je zaměřen nejen na propagaci zdravého životního stylu, ale zejména na jeho zavedení do každodenního života nás všech, zejména pak dětí. ...

Mateřská škola Libuška

Mateřská škola Libuška

Provoz v naší mateřské škole byl slavnostně zahájen v září 1983. Budova školy se nachází na okraji sídliště Kohoutovice, za konečnou trolejbusů, v těsné blízkosti lesa, který využíváme k častým vychá...

Mateřská škola Brno

Mateřská škola Brno

Psychosociální podmínky vhodné pro děti, tj. spokojenost, jistotu, pocit bezpečí, vytváříme vlastním přístupem, respektováním potřeb dětí, nepřetěžujeme a nespěcháme, umožňujeme postupnou adaptaci na ...

Mateřská škola Brechtova

Mateřská škola Brechtova

Škola je umístěna v jednopodlažní účelové budově, která slouží dětem od roku 1967. V současné době má tři třídy, které jsou umístěny v prvním podlaží. V přízemí je školní kuchyně, která připravuje str...

Veselá školička Zuzanka

Veselá školička Zuzanka

Školička je umístěna v přízemním bytě se zahrádkou v dvoupodlažním cihlovém domě na ulici Sokolnická v Brně....

Česko-anglická mateřská škola-Magic Hill

Česko-anglická mateřská škola-Magic Hill

Školka je dvojjazyčná, komunikace probíhá v průběhu celého dne v českém i anglickém jazyce. Počet dětí ve skupinkách je 10-12, děti jsou věkově rozděleny do tříd. V každé třídě stabilně pracuje česká ...

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA Brno

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA Brno

Učíme výhradně děti od 2,5 do 12 let. Náš program zaručuje nejen předškolní výuku angličtiny, ale také návaznost na ni. ...

Základní škola a mateřská škola logopedická

Základní škola a mateřská škola logopedická

V mateřské škole pracujeme s dětmi podle Školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální a skupinovou log...

Mateřská škola Soukenická

Mateřská škola Soukenická

Výchova a vzdělávání. Logopedie - předcházení SPVU (specifické vývojové poruchy učení), péče o děti s odkladem školní docházky, rehabilitace grafomotoriky a metoda PIPE DOV(dílči oslabení výkonu). Výu...

Základní škola a Mateřská škola Chrlice

Základní škola a Mateřská škola Chrlice

Výchovně – vzdělávací činnost vychází z principů Zdravé mateřské školy s důrazem na osobnostně orientovanou výchovu. ...

Mateřská škola Školička u lesa

Mateřská škola Školička u lesa

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků....

Mateřská škola Všetičkova

Mateřská škola Všetičkova

Zaměření naší mateřské školy je především na rozvoj tělesné zdatnosti dětí, upevňování jejich zdraví a optimální rozvoj osobnosti....

Mateřská škola Šikulka

Mateřská škola Šikulka

Dítě se učí celým životem, tedy i životem v mateřské škole. Učí se sebeobslužnými činnostmi, plněním individuálně odpovědných úkolů, pozorováním, demonstrací, sebevyjadřováním se pohybem, obrazem i sl...

V současné době představujeme náš zcela nový, mezinárodní portál NanoOrbit.com, který má za cíl nabídnout nejpodrobnější katalog firem a produktů v oblasti nanotechnologií. Vytvořit sociální odbornou síť, kde čtenáři naleznou výstavy a konference o nanotechnologiích, diskuse i odborný magazín.

Kamarádské hry

Portál pro děti, hry zejména předškoláky. Hry, online omalovánky i omalovánky k vytištění, zábava pro děti ke stažení.

Angličtina hrou

Portál pro děti a angličtina pro děti online. Nové materiály pro výuku angličtiny ve školách i školkách.

Dětský seznam

Dětský seznam je rozcestník pro děti a rodiče. Portál obsahuje seznam nezávadných stránek pro děti předškolního a školního věku.

Dětský obchod

Internetový obchod s oblečením pro děti. Dětské boty, oblečení do deště, plavky, holinky, cvičky a mnohem více.

Hypoteční web

Nevíte kde získat nejvýhodnější hypotéku? Srovnejte si různé nabídky, nechte si poradit od nezávislých poradců.

© 2007–2014 Detsky-Seznam.cz | All rights reserved | Developed by Makovic.net
Publikování nebo jakékoli šíření obsahu těchto stránek je bez písemného souhlasu výslovně zakázáno. Tyto stránky jsou otevřené pro přidávání obsahu. Přidáním obsahu přispěvovatel prohlašuje, že neporušujete autorské právo a dobré mravy. Závadný obsah bude odstraněn.