Sdílejte s přáteli:  

Mateřské školy a dětská centra | Zlínský kraj

Podrobný seznam školek a dětských center ve Zlínském kraji

Mateřská škola Kraiczova

Mateřská škola Kraiczova

Naše MŠ je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Přestože jsme školou sídlištního typu nedaleko od středu města, obklopuje nás dostatek zeleně a rozsáhlá školní zahrada. Na zahradě máme průlezky, houpačky, ...

Mateřská škola Morysův dům I.

Mateřská škola Morysův dům I.

Trojtřídní mateřská škola Morysův dům I. ve Zlíně je umístěna na hlavní třídě Tomáše Bati v přízemí Morysova domu na okraji centra města Zlína. MŠ má velmi dobré dopravní spojení jak do centra města (...

Mateřská škola Koryčanské Paseky

Mateřská škola Koryčanské Paseky

Mateřskou školu Koryčanské Paseky najdete v Rožnově pod Radhoštěm na sídlišti Koryčanské Paseky. Její poloha umožňuje každodenní vycházky do přírody, do lesa, v zimě děti mohou sáňkovat na nedalekém k...

Mateřská škola Štěpnická

Mateřská škola Štěpnická

Školní vzdělávací program:je vypracován na téma "Radostně a vesele po celý rok" a uplatňuje individuální přístup k dětem a a je zaměřen na rozvíjení vztahu dětí k přírodě, využívá ekologické výchovy a...

Mateřská škola Pod Svahy

Mateřská škola Pod Svahy

Budova naší mateřské školy je umístěná ve velmi pěkném, klidném prostředí. Nedaleko ní se nachází studánka, která vyvěrá ze zdejších Mařatských kopců, kam často směřují vycházky dětí....

Křesťanská mateřská škola

Křesťanská mateřská škola

Cíle dlouhodobé-vést děti k tomu, aby získávaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. ...

Mateřská školka Ohrada

Mateřská školka Ohrada

Ekologická školka.Město Vsetín propůjčilo Mš Vsetín, Ohrada 1879 právo používat ve školním roce2007-2010 označení Ekologická škola..škola úspěšně splnila podmínky stanovené strukturou Ekologického aud...

Mateřská škola Gorkého

Mateřská škola Gorkého

Filozofií naší školy je osobnostně orientovaná výchova, která vychází z potřeb, které jsou spjaty s individualitou dítěte. Dítě dostává příležitost uplatnit se ve své mnohostranné aktivitě, přirozeně ...

Mateřská škola Husova

Mateřská škola Husova

Hlavní cíle projektu :seznámit děti, s přihlédnutím k jejich věku, s historií našeho města, jeho založením a dalšími historickými mezníky ...

Mateřská škola Stonožka

Mateřská škola Stonožka

Hlavní myšlenkou naší MŠ je podpořit kamarádské vztahy mezi starším a mladším kamarádem, toleranci staršího dítěte k mladšímu (i naopak), jeho pomoci v různých situacích a tím napomáhat k odbourávání ...

Mateřská škola Svatováclavská

Mateřská škola Svatováclavská

Charakter budovy:budova je třípodlažní z roku 1967, každé oddělení má svoji třídu, hernu, kde si děti hrají, cvičí, učí se a také odpočívají. ...

Mateřská škola Svatopluka Čecha

Mateřská škola Svatopluka Čecha

Jsme trojtřídní mateřská škola. Našim krédem je spokojenost dětí a jejich rodičů. Máme zájem o skutečné partnerství a spoluúčast rodičů na našem vzdělávacím programu....

Mateřská školka Velký Ořechov

Mateřská školka Velký Ořechov

Kvalitní zpracování školního kurikula na základě požadavků Rámcového programu předškolního vzdělávání, zakomponování vyhovujících složek stávajících plánovacích materiálů do jeho struktury....

Mateřská škola 5. května

Mateřská škola 5. května

Mateřská škola 5.května 1527 se nachází v klidné, okrajové části města Rožnova pod Radhoštěm....

Mateřská školka 1. máje

Mateřská školka 1. máje

Mateřská škola na sídlišti Čtvrť 1. máje byla postavena v roce 1973. Je trojtřídní a stojí na okraji sídliště. ...

Mateřská škola Štefánikova

Mateřská škola Štefánikova

Mateřská škola Štefánikova byla otevřena v roce 1983. Leží v západní části města uprostřed zástavby starších domů....

Mateřská škola Tečovice

Mateřská škola Tečovice

Mateřská škola Tečovice má již mnohaletou tradici. V nové budově sídlí toto předškolní zařízení již 22 let....

Mateřská škola Na Kopečku

Mateřská škola Na Kopečku

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, byla dána do provozu 1.září 1989.Jejím zřizovatelem je Město Vsetín.Je to dvoutřídní škola s kapacitou 53 dětí....

Mateřská škola Louky

Mateřská škola Louky

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace tvoří současně tvoří současně Mateřskou školu Prštné( detašované pracoviště). ...

Mateřská škola Slovenská

Mateřská škola Slovenská

Naše mateřská škola "Delfínek " je umístěna ve dvoupatrové budově se suterénem, v okrajové části Zlína.Je blízko do lesa, kam chodíme na vycházky. Ve škole jsou dvě třídy s 53 dětmi....

Mateřská škola Slínová

Mateřská škola Slínová

Naše mateřská škola je dvoutřídní (Kuřátka a Berušky:-) ), s kapacitou 56 dětí. Nachází se v blízkosti lesa uprostřed velké zahrady se vzrostlými stromy v klidné čtvrti Obeciny na ulici Slínová ve Z...

Mateřská škola  Sady

Mateřská škola Sady

Naše mateřská škola je umístěna v městské části Uherského Hradiště nazvané Sady. Je zasazena ve středu klidné, obytné části této čtvrti....

Mateřská škola Seifertova

Mateřská škola Seifertova

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště, v blízkosti centra města Valašské Meziříčí. Je tvořena dvěma budovami spojenými chodbou se šatnami a společnou kuchyní. ...

Mateřská školka v Polešovicích

Mateřská školka v Polešovicích

Naše mateřská škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči dětí.Před nástupem dítěte do mateřské školy seznamujeme rodiče s požadavky mateřské školy, s výchovným zaměřením mateřské školy, s uspořád...

MŠ Újezd u Valašských Klobouk

MŠ Újezd u Valašských Klobouk

Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, radující se, hrající si, mající zájem o dění ve školce, těšící se do ní, ...

Mateřská škola Santražiny

Mateřská škola Santražiny

Naše škola má širší zaměření na estetickou oblast. Dalšími aktivitami je výuka angličtiny, kroužky hry na flétnu, taneční , sportovní, plavecký výcvik, logopedická prevence a škola v přírodě. Vyzdvihu...

Mateřská škola Vizovice

Mateřská škola Vizovice

Program je zpracován v souladu s RVP PV ,vychází z cílů 5 oblastí tohoto programu.Je zpracován do tématických celků a paní učitelky si tyto celky rozpracovávají v třídních programech do tématických č...

Speciální Mateřská škola v Uherském Hradišti

Speciální Mateřská škola v Uherském Hradišti

Přijímáme děti- s mentálním, tělesným, smyslovým postižením,s kombinovaným postižením,s DMO,s autismem,s Downovým syndromem,s těžšími poruchami komunikace,s poruchami sociability....

Mateřská škola Zlín– Malenovice

Mateřská škola Zlín– Malenovice

Resort školství prochází neustálým rozvojem , jehož cílem je najít optimální cestu vzdělanosti a vzdělání .Ztotožňujeme se s myšlenkou „zdravé MŠ“, neboť všechny MŠ by měly být „zdravé“ bez ohledu na ...

Mateřská škola s křesťanskou výchovou

Mateřská škola s křesťanskou výchovou

Snaha o obnovení křesťanského školství v Uherském Ostrohu vyvrcholila v září 1991 založením naší mateřské školy s křesťanskou výchovou. ...

Mateřská škola s křesťanskou výchovou

Mateřská škola s křesťanskou výchovou

Školní vzdělávací program je vypracován na téma "Jsem člověkem na zemi" a zaměřuje se na všestranny elementární rozvoj osobnosti dítěte na základě křesťanské víry ...

Mateřská škola Komenského

Mateřská škola Komenského

Školní vzdělávací program je vypracován na téma "Máme své místo na slunci" a je zaměřen na sebepoznávání a podporování odolnosti dítěte. ...

Mateřská škola Míkovice

Mateřská škola Míkovice

Školní vzdělávací program:je vypracován na téma "Poznáváme svět" a vychází z podmínek naší malé rodinné dvoutřídní mateřské školy, která se nachází na okraji města Uherské Hradiště. ...

Mateřská škola 28. října

Mateřská škola 28. října

Školní vzdělávací program:je vypracován na téma "Poznáváme svět" a má učit chápat svět ve všech jeho souvislostech , vést k úctě ke zdraví a hodnotám, které uznává naše společnost....

Mateřská škola Chropyně

Mateřská škola Chropyně

V naší mateřské škole se nachází šest věkově smíšených tříd, to znamená, že je navštěvují děti ve věku 3-7 let. ...

Mateřská škola Vsetín

Mateřská škola Vsetín

V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného života dětí....

Mateřská škola  třída Svobody

Mateřská škola třída Svobody

Veškeré dění v MŠ je propředeno estetickou výchovou , neboť estetika úzce souvisí s etikou a etika zase s ekologií a my se domníváme , že to jsou priority současné výchovy dětí ale také celé společnos...

Mateřská škola  Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko

Základním východiskem pro naši práci je filosofie Mateřské školy podporující zdraví, která v souladu s požadavky Rámcového programu usiluje o proměnu pedagogického přístupu k dítěti, o změnu ve vnímán...

V současné době představujeme náš zcela nový, mezinárodní portál NanoOrbit.com, který má za cíl nabídnout nejpodrobnější katalog firem a produktů v oblasti nanotechnologií. Vytvořit sociální odbornou síť, kde čtenáři naleznou výstavy a konference o nanotechnologiích, diskuse i odborný magazín.

Kamarádské hry

Portál pro děti, hry zejména předškoláky. Hry, online omalovánky i omalovánky k vytištění, zábava pro děti ke stažení.

Angličtina hrou

Portál pro děti a angličtina pro děti online. Nové materiály pro výuku angličtiny ve školách i školkách.

Dětský seznam

Dětský seznam je rozcestník pro děti a rodiče. Portál obsahuje seznam nezávadných stránek pro děti předškolního a školního věku.

Dětský obchod

Internetový obchod s oblečením pro děti. Dětské boty, oblečení do deště, plavky, holinky, cvičky a mnohem více.

Hypoteční web

Nevíte kde získat nejvýhodnější hypotéku? Srovnejte si různé nabídky, nechte si poradit od nezávislých poradců.

© 2007–2014 Detsky-Seznam.cz | All rights reserved | Developed by Makovic.net
Publikování nebo jakékoli šíření obsahu těchto stránek je bez písemného souhlasu výslovně zakázáno. Tyto stránky jsou otevřené pro přidávání obsahu. Přidáním obsahu přispěvovatel prohlašuje, že neporušujete autorské právo a dobré mravy. Závadný obsah bude odstraněn.